HỘI THI NGHI THỨC ĐỘI – CHỈ HUY ĐỘI GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2018 – 2019

Tháng Ba 11, 2019 5:24 chiều

NTD18NTĐ18NTD18

Chiều nay 11/3/2019, Liên đội trường THCS Nông Hạ đã tổ chức hội thi nghi thức đội- chỉ huy đội giỏi cấp trường. Hội thi đã thu hút được toàn bộ các bạn đội viên  của 9 chi đội. Hội thi đã tạo ra một không khí sôi nổi, lành mạnh và góp phần giúp các bạn đội viên hiểu rõ hơn, thực hiện đúng các yêu cầu của đội viên.